Skänk saker

Skänk saker

Vi tar tacksamt emot i princip allt, med vissa undantag som t.ex. piano, däck på fälg, solarium, gasol, brandsläckare, vävstolar, vattensängar, toalettstolar, handfat och manuell mangel.


Vi vill gärna att sakerna Ni skänker ska vara hela och rena, annars får vi mycket jobb och kostnader

för sophantering.


Extra tacksamma blir vi om Ni sorterar husgeråd för sig, kläder för sig, böcker för sig osv.


Vid behov går Din gåva direkt till någon behövande eller används på annat sätt i vår verksamhet,

resterande saker säljs i vår second hand-butik.


Vi har 2 inlämningsplatser och det är i första hand på vår Inlämning, Verkstadsgatan 4.

Öppet: Måndag – Fredag kl. 08.00 – 17.00  

Skulle inlämningen vara obemannad, går det bra att lämna saker till oss i den röda kuren utanför dörren.


Under helgdagar rekommenderar vi att sakerna ni vill skänka till oss, lämnas i återbrukscontainern på
Kretslopp Sydost ÅVC-Nybro under
deras öppettider.
Detta på grund av stölder från vår röda kur.

Vi hämtar på måndagar. (Övriga vardagar hämtar Kupan och Lindra.)