Bli vänföretag

Bli vänföretag

Det lönar sig att ta socialt ansvar i närmiljön och arbeta tillsammans för att göra skillnad i Nybro med omnejd.

Genom att stödja RIA Nybros arbete för människor i utsatthet kan ni göra skillnad oavsett om det handlar om en enstaka företagsgåva eller ett långsiktigt samarbete.

Det blir allt vanligare att företag tar socialt ansvar och i dag är det ofta en självklarhet att stödja en eller flera ideella organisationer.
Det finns flera olika drivkrafter bakom detta, som exempelvis att vara en attraktiv arbetsgivare, bygga sitt varumärke eller att möta ett önskemål från företagens kunder.
Men det kan också vara en del av företagets idé att ta socialt ansvar för att det helt enkelt känns rätt.


Som vänföretag får ni:

* plats med ert företagsnamn samt logotyp på vår centralt placerade sponsortavla.
* ert förtagsnamn och länk till er hemsida på vår hemsida <rianybro.org>
* omnämnande på vår webbplats om att ni stödjer RIA Nybro
* använda en särskilt framtagen logotyp för RIA Nybros vänföretag,


Låt oss höras och prata om hur vi tillsammans kan arbeta för ett ännu bättre Nybro!


Björn "Böna" Wennerström

Telefon: 0481 - 498 000    Direkt: 0481 - 498 005

E-post: bjorn.wennerstrom@rianybro.org