Om oss

Om oss

RIA Nybro


Det personliga mötet är viktigt – att få vara med i ett sammanhang – att dela livet, skratt och gråt

- att få dela sina tankar med någon.

Vi ser mångfald som en tillgång – vi tror på människors goda vilja. Vi tror på enkelhet och vänlighet.

Vi vill erbjuda gemenskap och kompetens på områden som berör hela människan.


RIA Nybro är kyrkornas utsträckta hand - en mötesplats för alla -  präglad av öppenhet, där glada och ledsna, nybrobor och främlingar ska finna gemenskap.

Vi vill hjälpa till att bryta utanförskap och ensamhet och bygga broar mellan generations- och kategorigränser.

Målet är: ”Det Du vill att andra ska göra för Dig, det ska Du göra för Dem”.


Förutom vår öppna dagverksamhet, har vi en  Second Hand-verksamhet, som gör ett omfattande socialt och diakonalt arbete. Här finns möjlighet till arbetsträning, arbetsprövning och rehabilitering mm.

Detta sker i nära samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa, socialförvaltning, Nybro kommun,

frivården m.fl.


Du kan stödja vårt arbete genom gåvor på bg. 887-0115 och/eller swish: 123 67 66 885, skänka saker till försäljning, handla i vår second hand-butik eller genom en personlig insats som volontär.


Vill Du veta mer, ta gärna kontakt.


Välkommen!
---------------------------------------

Medlem av: