Styrelsen

Styrelsen

Ordförande

Inger Rydbrink


Vice ordförande & ledamot

Roger Wedebrand


Kassör & ledamot

Magnus Sparretun


Sekreterare & ersättare

Paul Grenmyr


Ledamot

John-Yngve Andersson


Ledamot

Sivert Hugosson


Ledamot

Anders Duveskog


Ledamot

Iréne Sjödahl


Ersättare

Jonny Andersson, Birgitta Priem, Martina Holmsten


Adjungerad

Björn Wennerström