Styrelsen

Styrelsen

Ordförande

Inger Rydbrink


Vice ordförande & ledamot

Anders Duveskog


Kassör & ledamot

Göran Lindblom


Sekreterare & ledamot

Mats Arnér


Ledamot

Robert Duveskog


Ledamot

John-Yngve Andersson


Ledamot

Iréne Sjödahl


Ersättare

Jonny Andersson, Niclas Madestam, Lars Ström, Sivert Hugosson


Adjungerad

Björn Wennerström


Revisorer (Ordinarie)

Lindy Hugosson, Peter Lilja


Revisorer (Ersättare)

Lars Eveborn, Carl-Bertil Nilsson


Auktoriserad Revisor

Deloitte Nybro

Copyright @ All Rights Reserved