Våra huvudmän

Våra huvudmän

Svenska kyrkan

www.svenskakyrkan.se/nybropastorat

Bäckebo församling

Hälleberga församling

Kristvalla församling

Kråksmåla församling

Madesjö församling

Nybro - S:t Sigfrid församling

Oskar församling

Örsjö församling


Pingstkyrkan Nybro

www.nybro.pingst.se


Equmeniakyrkan Nybro

www.equmeniakyrkannybro.se


Nybro Fria församling

http://www.kyrktorget.se/nybro.friaforsamling


Bäckebo Missionsförsamling

https://www.kyrktorget.se/church/7080


Filadelfiaförsamlingen i Alsterbro

https://alsterbrofiladelfia.se/