Öppen dagverksamhet

Öppen dagverksamhet

Välkommen att besöka vår öppna dagverksamhet, RIA-Träffen!


Kaffe, smörgås mm till självkostnadspris.

Vi erbjuder gemenskap & andakt, ibland sång & musik.


Vi tror på orden:

”Att byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå.

Alla människors möte borde vara så”

(H. Gullberg)Öppettider:


* Tisdag kl. 9.00 - 11.00

   Lokal: Verkstadsgatan 4


* Onsdag kl. 9.00 - 11.00

   Lokal: Verkstadsgatan 4


* Torsdag kl. 9.00 - 12.00

    Lokal: Equmeniakyrkan
   (Hörnet Mellangatan - Västra Magasinsgatan)